SLRKs Vår-Safari 1-5. mai

SLRKs Vår-Safari 1-5. mai

Nu är det dags att boka in SLRKs vårsafari för 2024.

I år så är Safarin flyttad till våren. Vårsafarin kommer då att hålla hus i Skåne på Sonnarps lägerområde. Vi kommer att ha ett
stort område där vi kommer ha tillgång till grill, bastu dusch, toalett, en sjö mm. Obs ingen el för husvagnar.