Nytt år og nye muligheter til å få din annonse på trykk i Norsk Land Rover Klubb sitt medlemsblad 4WD og nettsidene på www.nlrk.no. 

Våre annonsepriser er:


Helside: Kr. 2.000,-
Plassering side 2 - Kr. 5.000,- inkl bannerannonse på nlrk.no  
Plassering siste side - Kr. 4.000,- inkl bannerannonse på nlrk.no

Halvside: Kr. 1.000,-


1/4 side: Kr. 500,- 

Angitte priser gjelder pr.  innrykk
 
Bannerannonse på nlrk.no:

Kr. 500,- (inkludert ved annonsering på side 2 og siste side i 4WD). Bannerannonsen ligger så lenge annonsen er gyldig i bladet.
Annonsører i 4WD listes under samarbeidspartnere på nettsiden 
 


Deadline/frist for innsendelse

Nr. 1 15. Februar
Nr. 2 15. Mai
Nr. 3 15. August 
Nr. 4 15. November


Bladet forventes å være i postkassen innen 1 måned etter deadline.


Vi imøteser deres annonse og videre samarbeid i 2020

Med vennlig hilsen
Norsk Land Rover Klubb

Eirik Lunde
Redaktør 4WD