STYRET I AVDELINGEN
VIPPS #567395

Leder
Erling Hole
more@nlrk.no
mobil 905 89 698

 
Nestleder
Alfred Lervåg 
a.lervaag@mimer.no
Tlf 909 16 219

Sekretær
Kjell-Tore Gundersen Vadset
Kjelli_93@hotmail.com
mobil 918 39 148

 


Kasserer
Olav Tennøy
olav@appcon.no
Tlf 907 47 720 
 
Styremedlem
Kjell Tore Vadset

Stijn De Smedt
larostijn@gmail.com 
Tlf 908 97 648

Hovedstyrerepresentant
Olav Tennøy
Gamlevegen 34
6015 Ålesund
Tlf. +47 907 47 720Vi ønsker gamle og nye LR-entusiaster
velkommen.
Ved spørsmål/ innspill kontakt
Erling Hole
mobil 905 89 698