STYRET I AVDELINGEN
VIPPS #567395
Leder
Kjell Henriksen
more@nlrk.no 
kjellhenriksen58@gmail.com
Tlf 918 72 524
 
Nestleder
Alfred Lervåg 
a.lervaag@mimer.no
Tlf 909 16 219

Sekretær
Torunn Hole
torunn.hole@online.no
Tlf 908 72 188
 


Kasserer
Olav Tennøy
olav@appcon.no
Tlf 907 47 720 
 
Styremedlem
Stijn De Smedt
myriam.stijn@gmail.com
Tlf 908 97 648

Hovedstyrerepresentant
Olav Tennøy
hs.more@nlrk.no
Tlf 907 47 720  Vi ønsker gamle og nye LR-entusiaster
velkommen.
Ved spørsmål/ innspill kontakt
Johannes Nilsen
Tlf jobb 976 19 826
Tlf privat 922 34 243