STYRET I AVDELINGEN
VIPPS #567395

Leder
Øistein Relling-Uri
more@nlrk.no
mobil 970 85 466

 
Nestleder
Alfred Lervåg 
a.lervaag@mimer.no
Tlf 909 16 219

Sekretær
Kjell Henriksen
Kjell.henriksen58@gmail.com
mobil 918 72 524

 


Kasserer
Olav Tennøy
olav@appcon.no
Tlf 907 47 720 
 
Styremedlem
Stijn De Smedt
larostijn@gmail.com 
Tlf 908 97 648


Hovedstyrerepresentant
Olav Tennøy
Gamlevegen 34
6015 Ålesund
Tlf. +47 907 47 720Vi ønsker gamle og nye LR-entusiaster
velkommen.