STYRET I AVDELINGEN VIPPS avd Sør #12965

Leder Alex Lorentzen
Tlf 907 59 310
sorlandet@nlrk.no


Styremedlemmer:
Leder Alex Lorentzen
Nestleder / HS representant Atle Arntsen
Regnskap / Sekretær Audun Slettebakken
Ashley Howard Girard
Sveinung Bakkan (stedfortreder for kenneth salvesen)

Revisor: Finn-Arne Johansen

Valgkomite:
Tore Senum
Stein Arild Tollefsen


Epost: sorlandet@nlrk.no