4WD er medlemsbladet som kommer ut fire ganger i året. I tillegg får du en fin kalender med siste utgaven hver høst.

Bidrag (tekst og bilder) sendes som vedlegg til 4wd@nlrk.no

Frister for stoff og bilder:
Nr. 1 15. februar
Nr. 2 15. mai
Nr. 3 15. august
Nr. 4 15. november
Kalender 15. november

Bladet forventes å være i postkassen din innen 1 måned etter deadline.

 

Hver gang vi sender et ut nummer av 4WD får vi en mengde sendinger i retur grunnet feil adresse. Klubben ettersender kun blader dersom mottaker selv betaler porto kr 42.

Du kan logge deg inn på medlemssidene (Gnist) og oppdatere adressen selv - din e-post er ditt brukernavn. Alternativt kontakt medlemsansvarlig:

Medlemsansvarlig
Endre Gribb
Tlf .: 930 31 706
medlem@nlrk.no