STYRET I AVDELINGENFAST MEDLEMSTREFF
VIPPS NLRK #567395

Styreleder: Are Lund
Kasserer: Gunnar Eggen
Sekretær: Kai Otto Ødegård
Styremedlem/Hussjef: Bjørn Skjærvold
Styremedlem: Øyvind Myhre
Styremedlem: Jonas Viken

Valgkomite: Ivar Blikø og Svein Mosand 
Revisor: Ørjan Nikolaisen
Hovedstyre representant:velges av styret.

POSTADRESSE
Norsk Land Rover Klubb Avd. Midt-Norge
c/o Are Lund
Losjeveien 6,
7224 Melhus

KONTAKT OSS
Styreleder: Are Lund 
Mobil: +47 926 00 922
E-post: midt-norge@nlrk.no 

Fast kaffetreff hver tirsdag kl.18-20 i klubbhuset på Øysand.

Adresse: Øysandveien 127, 7224 Melhus