Varsling ved Terreng Touring

Varsling ved Terreng Touring

Publisert av Christian Moe den 01.11.21. Oppdatert 17.11.21.

Ut i fra informasjon i varselet vil vi gi tilbakemelding om at dere ikke trenger tillatelse fra Statens vegvesen til slik aktivitet.

Trening vil foregå med fart som ikke overstiger generell fartsgrense.

50 km/t innenfor tettbygd strøk.

80 km/t utenfor tettbygd strøk.