Utdanning treningsansvarlige

Utdanning treningsansvarlige

Publisert av Christian Moe den 03.02.22. Oppdatert 24.02.22.
Hei
Vi har i lengre tid hatt behov for kursing og oppdatering av våre funksjonærer.
 
Den 19. februar blir det kurs for nye løpsledere og tekniske kontrollører innen Offroad på Sørlandet. Kurset annonseres i kalenderen så snart lokale er bekreftet.
 
I flere år har Offroad hatt sine egne kurs for alle funksjoner. Det blir det nå en endring på. En løpsleder, teknisk kontrollør eller et jurymedlem trenger samme opplæring samme hvilken gren de skal fungere i. Det er funksjonæren selv som må sette seg inn i reglementene for de grenene de skal fungere i.
Fra i år må også de som ønsker funksjonærlisenser innen Offroad delta på de funksjonærkursene som legges ut i kalenderen på https://bilsport.no/kalender/?skjul-billop=true
 
De som trenger oppdateringskurs pr. i dag, kan ta det digitale kurset for den funksjonen de trenger oppdatering for. Alle våre kurs ligger her: https://www.motorsportkurs.no/
 
VI har nå laget et digitalt kurs for treningsansvarlige. Etter bestått kurs, kan man søke om funksjonærlisens for Treningsansvarlig Offroad. Klubbene melder inn til offroad@bilsport.no navn på de som skal være treningsansvarlige, og jeg sørger for at de kommer inn på kurset og kan gjennomføre det.
Vedlagte info legges også på bilsport.no under Informasjon fra NBF.
 
Når det gjelder årets Norgescuper, er juryledere i våre grener oppnevnt, og ligger i arrangørportalen: https://bilsport.no/arrangorportal/juryoppnevnelser/
 
Det er viktig at dere som mottar denne mailen videreformidler den til rette vedkommende internt i deres klubb.
 
Med vennlig hilsen
Norges Bilsportforbund
Offroadseksjonen
Torill Raknerud
Sportssekretær
tlf. 959 08 465
------------------------------------------------
P.B. 60 Bryn, 0611 Oslo
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
id:image001.png@01D45A42.43152E70
 
2022.01_Informasjon fra Offroadseksjonen.pdf