Romhjulskjøring på Snarum

Romhjulskjøring på Snarum

Det legges opp til kjøring i terrenget på eiendommen Hilsen Gård, vi må alle bidra til å holde liv i bålet med kvist fra jordet. Her kan vi kjøre hele dagen, og det vil bli fyrt bål for de som ønsker det og vil kokkelere sine medbrakte pølser eller annen mat. Vann og toalett vil være tilgjengelig i fjøset. 

Adresse: Hilsenveien 21, 3370 Vikersund