Oppdaterte dokumenter for terrain trouring

Oppdaterte dokumenter for terrain trouring

Publisert av Christian Moe den 29.08.22. Oppdatert 01.09.22.

Vedlagt finner dere noen viktige og nyttige dokumenter for dere som arrangerer løp og treninger for Biltrial og Terreng Touring.

  • Registrering av engangslisenser for Terreng Touring Familie – Her skal klubben fylle ut hvem som er påsittere fra førers familie. Da har vi en dokumentasjon for hvem som er dekket av engangslisensen hvis det skal bli behov for det. Sendes til offroad@bilsport.no
  • Eksempel på resultatliste – Gjelder spesielt ved Norgescup. Arrangøren sender denne til Offroadseksjonen som igjen videresender til vår utregner for NC og NM. Han trenger ikke veldig detaljert resultatliste. Det han trenger er plassering, navn på fører, klubbtilhørighet og bil. Resultatlistene må være underskrevet av juryen.
  • Mal for tilleggsregler
  • Medisinsk skaderapport – Skal sendes inn av juryleder sammen med kontrollrapport for løpet.
  • Attestasjon vedr. medisinsk ansvarlig – Fylles ut av medisinsk ansvarlig. Juryleder sender den til NBF sammen med kontrollrapporten.
  • Utdrag fra Generelle bestemmelser-tilleggsregler – Nyttig å ha når man skal lage tilleggsregler. Ligger i bilsportboka.no

 

 

Vennlig hilsen

NORGES BILSPORTFORBUND
OFFROADSEKSJONEN

Torill Raknerud

Sportssekretær

Tlf.: 23 054500 / 959 08 465