NLRK avd. Numedal årsmøte 7.mars

NLRK avd. Numedal årsmøte 7.mars

Dagsordre på årsmøte: 

1)Konstituering
a) Valg av møtedirigent
b)Valg av referent
c) Valg av tellekorps
d) Opptelling stemmeberettigede
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling
f) Valg av protokollunderskrivere
2) Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning
3) Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående år
4) Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte budsjett for inneværende år
5) Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste regnskapsår
6) Innkomne saker
7) Valg av leder
8) Valg av kasserer
9) Valg av styremedlem
10) Valg av revisor
11) Valg av hovedstyrerepresentant
12) Valg av valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv.

 

Forslag må sendes til styret innen 29. februar, på numedal@nlrk.no

 

Det serveres pizza og drikke på møtet.