NLRK Avd Rogaland inviterer til årsmøte 7. mars

NLRK Avd Rogaland inviterer til årsmøte 7. mars

NLRK Avd Rogaland inviterer til årsmøte 2024

Torsdag 7 mars 2023 kl: 19:00

Rogaland bilmuseum (http’s//gammelbilen.no)

Postveien 212, 4353 kleppstasjon.


Vi starter med årsmøtet og vi servere pizza.

De som ønsker, kan samles for en drøs etterpå.

Forslag inn til årsmøte må være inne på mail innen 22 Februar.

rogaland@nlrk.no

 

Ordinær dagsordre på Årsmøte

Konstituering

a) valg av møtedirigent

b) valg av referent

c) valg av tellekorps

d) opptelling av stemmeberetide

e) Godkjenning av dagsorden og innkalling

F) valg av protokollunderskrivere

2. Framlegging og godkjenning av s avdeling årsberetning

3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for forgående år (2023)

4.Framlegging og godkjenning av revidert budsjett for innværende år.

5.Framlegging og godkjenning av avdelings budsjett søknad for neste regnskapsår.

6.Innkomende saker

7.Valg av Leder (annet hvert år)

8. valg av styremedlemmer

9. valg av hovedstyrets representants- og vara

10. valg av revisor

11.valg av valgkomite.