LMK i året 2023

LMK i året 2023

Det nærmer seg jul med et nytt år rett rundt hjørnet. Som forbund kan vi se tilbake på et år preget av betydelige endringer. Vi har økt antallet ansatte og vært mer synlige på alle sosiale arenaer. Vi har deltatt i møter med både samferdselsministeren og vegdirektøren, samt gjennomført flere møter på Stortinget. Det er tydelig at det er stor interesse for å komme i kontakt med oss.

De to tyngste sakene har vært:

- Innføringen av E10 som ny bensin standard

- ELV forslaget i EU

Begge sakene har vært heftig debattert i sosiale medier, vi kommer til å følge opp sakene videre i 2024.


Det har også blitt gjort interne endringer i LMK som posisjonerer oss bedre for fremtiden. Hjemmesiden vår gjennomgår kontinuerlige oppgraderinger, og mye av det gamle, utdaterte materialet blir nå pensjonert. Jeg vedlegger to FIVA-dokumenter som jeg har oversatt fra engelsk til norsk. Disse gir en forklaring på definisjonene av et historisk kjøretøy og et kjøretøy som betraktes som en "kommende klassiker". Bruk disse på deres egne hjemmesider, hvis dere ønsker.

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår!