Innkalling til Landsmøte 2022

Innkalling til Landsmøte 2022

Publisert av Christian Moe den 01.07.22. Oppdatert 23.07.22.

Landsmøtet finner sted på Øysand lørdag 23/8 klokken 16:00.

 

Landsmøte papirer finner du på medlemsområdet under Intranett-Dokumenter-Årsmøte-2022 eller på disse linkene. 

 

Ordinær dagsorden på Landsmøtet

1.    Konstituering

a.  Valg av møtedirigent

b.  Valg av referent

c.  Valg av tellekorps

d.  Opptelling av stemmeberettigede

e.  Godkjenning av dagsorden og innkalling

f.  Valg av 2 protokollunderskrivere

2.    Framlegging og godkjenning av NLRKs årsberetning

3.    Framlegging og godkjenning av NLRKs reviderte regnskap

4.    Framlegging av halvårsregnskap for inneværende regnskapsår

5.    Framlegging og godkjenning av Arbeidsprogram

6.    Framlegging og godkjenning av NLRKs rammebudsjett og forslag til kontingent

7.    Framlegging og godkjenning av rammebudsjett og plan for neste års Landstreff

8.   Tildeling av Landstreff om 2 år - HS har ikke mottatt noen søknader.

9.     Statuttendringer

10. Innkomne saker

11.  Valg av Leder (hvert annet år)

12.  Godkjenning av lokalavdelingenes hovedstyrerepresentant. Disse skal navngis i protokollen

13.  Valg av to revisorer (for et år av gangen)

14.  Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer, hvorav en er leder (for et år ad gangen). Komiteen konstituerer seg selv.

 

 

Etter landsmøtet offentliggjøres årets entusiast.

 

mvh

Styret