Innkalling til Årsmøte avdeling Øst 11. mars

Innkalling til Årsmøte avdeling Øst 11. mars

Publisert av Marius Fohrn Markussen den 18.02.23. Oppdatert 11.03.23.

Ærede medlemmer i avdeling Øst.

Det innkalles til avdelingens Årsmøte lørdag den 11. mars klokken 15:00 i Skolestua på Åstjern, Gran.

 

Delegater og observatører registreres i døra.

Husk å ha betalt medlemskapet ditt i god tid før årsmøtet for å være stemmeberetiget.

Betalende hovedmedlemmer, ungdomsmedlemmer over 18 år og familiemedlemmer 

over 18 år, har forslags- og stemmerett. 

Fullmakter skal være NLRK ved Avdelingslederen i hende før årsmøtet åpnes og registreres i døra.

 

Har du en sak du ønsker behandlet av Årsmøtet? Send inn forslaget / saken til styret snarest, og senest innen 9. mars.

 

Dagsorden for Årsmøtet finner du her, men resterende årsmøtepapirer er tilgjengelig på Gnist. Gå til Intranett -> Dokumenter -> Avs Øst -> 2023

Dokumentene vil bli vist på lerret, men ha de gjerne også med deg på årsmøtet.

 

Det vil bli servert kaffe og tørre kjeks. Vel møtt.

 

 

 

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med avdeligens vintertereff og praktisk info rundt treffet, og veibeskrivelse, finnes i arrangementets egen artikkel.

https://www.nlrk.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Vintertreff%20og%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20avdeling%20%C3%98st%2010%20-%2012%20mars&ID=33726&af=1&source=li

 

 

 

Dagsorden Årsmøte 2023 for NLRK avdeling øst 

 

1. Konstituering 

a) Valg av ordstyrer.
b) Valg av referent.
c) Valg av tellekorps.
d) Opptelling av stemmeberettigede.
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling. 

f) Valg av protokollunderskrivere. 

 

2. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning.

 

3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for 2022. 

 

4. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte budsjett for 2023.

 

5. Fremlegging og godkjenning av avdelingens arbeidsprogram for 2024.

6. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for 2024.

7. Innkomne saker.

8. Valg av Styremedlemmer (3 stykker for to år).

 

9. Valg av styreleder / formann (for to år).

10. Valg av Revisor (for et år). 

 

11. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv. 

 

12. Orienteringssaker.