Innkalling til Årsmøte NLRK avdeling Hordaland

Innkalling til Årsmøte NLRK avdeling Hordaland

Publisert av Christian Moe den 06.04.21. Oppdatert 02.09.21.
Dato: 11.04.2021. Klokka 12:00
Thunestvedt sine lokaler i Arna.  Arnadalsflaten 9


Dagsorden:
Konstituering
a) Valg av møtedirigent
b) Valg av referent
c) Valg av tellekorps
d) Opptelling av stemmeberettigede
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling
f) Valg av protokollunderskrivere
Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning
Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående
år
Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år
Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste
regnskapsår
Innkomne saker.
Valg av Styremedlemmer.
Valg av Hovedstyrerepresentant
Valg av Revisor (for et år av gangen)
Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv.

Saker som ønskes tatt opp må være Styret i hende innen 28. mars på e-post hordaland@nlrk.no 
Mvh: Styret i NLRK avd. Hordaland