Innkalling til Årsmøte 9. mars

Innkalling til Årsmøte 9. mars

Publisert av Marius Fohrn Markussen den 23.02.24. Oppdatert 10.03.24.

Avdeling Øst innkaller til Årsmøte den 9. mars klokken 14:00.

Årsmøtet avholdes i Skolestua på Åstjern hyttefelt i Brandbu (se veibeskrivelse i bunnen av artikkelen).

Det er noen svært interessante saker på dagsorden i år og vi håper så mange som mulig vil ta turen i Årsmøtet.

Det er også flere styreplasser på valgt i år, men det har dessverre ikke lykkes valgkomiteen å finne kandidater til alle. Blant annet mangler det kandidat til formanns-vervet. Vi håper at medlemmene i Øst i fellesskap kan mønstre noen kandidater til styrevervene slik at styret opprettholder gjennomføringkraft for fremtidige treff.

Vel møtt til Årsmøte!

 

Dagsorden Årsmøte 2024 for NLRK avdeling øst 


1. Konstituering 

a) Valg av ordstyrer.
b) Valg av referent.
c) Valg av tellekorps.
d) Opptelling av stemmeberettigede.
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling. 

f) Valg av protokollunderskrivere. 

 

2. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning.

 

3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for 2023. 

 

4. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte budsjett for 2024.

 

5. Fremlegging og godkjenning av avdelingens arbeidsprogram for 2025.

 

6. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for 2025.

 

7. Innkomne saker.

a) Elvedalen - Endringer i utslippsavtale. Hva betyr det for oss og hva er framtiden for vårt virke i Elvedalen.

 

8. Valg av Styremedlemmer (4 stykker for to år).

 

9. Valg av styreleder / formann (for to år).

 

10. Valg av Revisor (for et år). 

 

11. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv. 

 

12. Orienteringssaker.

a) Landstreff 2023 - En oppsummering

b) Endring i terminliste for 2024: Rom(h)julstreff

c) Vi har vokst ut av Glaskogen

d) Camp Villmark - Overlandfestival


Årsmøtepapirer er å finne på Gnist. https://gnist.styreweb.com/org/11000/29077/articlecategories/2/8521

 

 

Google Maps lenke til Åstjern: https://maps.app.goo.gl/65SgdMsxdfnAjEvTA

Veibeskrivelse

Sørfra: Kjør Rv 4 nordover, forbi Gran. Kjør ca 5 km, ta av fra Rv 4 mot Brandbu, følg rv 34, Røykenviklinna. Ta av til Brandbu sentrum. Ved Europris står det skilt til Åstjern (11 km), opp Kjølvegen.

Følg Kjølvegen, kjør under jernbanen (NB maks høyde 3,6 meter). Ta til venstre (skiltet) der asfalten og bebyggelsen slutter, ca 4 km fra sentrum.

Kjør til du ser noen brune hus på høyre side, ca 7 km fra siste skilt. Fremme.

Nordfra: Kjør Rv 4 sørover, forbi Eina. Ta av fra Rv 4 mot Åstjern (skiltet), i sørenden av Einafjorden.
Følg Einastranda i ca 2 km. Ta til venstre (skiltet).

Kjør ca 5 km. Ta til venstre (skiltet). Kjør 500 meter. Ta til venstre. Fremme.