Innkalling og dagsorden til Landsmøte 21/7-23

Innkalling og dagsorden til Landsmøte 21/7-23

Publisert av Christian Moe den 04.07.23. Oppdatert 23.07.23.

Innkalling og dagsorden til Landsmøte Norsk Land Rover Klubb i Elvedalen, 21/7-23Ordinær dagsorden på Landsmøtet

1. Konstituering

a. Valg av møtedirigent

b. Valg av referent

c. Valg av tellekorps

d. Opptelling av stemmeberettigede

e. Godkjenning av dagsorden og innkalling

f. Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Framlegging og godkjenning av NLRKs årsberetning

3. Framlegging og godkjenning av NLRKs reviderte regnskap

4. Framlegging av halvårsregnskap for inneværende regnskapsår

5. Framlegging og godkjenning av Arbeidsprogram

6. Framlegging og godkjenning av NLRKs rammebudsjett og forslag til kontingent

7. Framlegging og godkjenning av rammebudsjett og plan for neste års Landstreff

8. Tildeling av Landstreff om 2 år

9. Godkjenning av lokalavdelingenes hovedstyrerepresentant. Disse skal navngis i

protokollen

10. Valg av to revisorer (for et år av gangen)

11. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer, hvorav en er leder (for et år

ad gangen). Komiteen konstituerer seg selv

 

 

Årsmøte papirer finner du her (krever Gnist innlogging)

Dokument mappen inneholder nå også et fullmaktskjema.