INNKALLING TIL ORDINÆRT LANDSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT LANDSMØTE

Landsmøte papirer ligger på Gnist / Intranett / Dokumenter / Årsmøte / 2024.  Krever Gnist innlogging

https://gnist.styreweb.com/org/11000/29077/articlecategories/2/8523

Landsmøtet avholdes under landstreffet på Bore strandcamping lørdag 20/7-24 i kl 16.00 i grønn hall.


Ordinær dagsorden på Landsmøtet.
1. Konstituering.
a. Valg av møtedirigent.
b. Valg av referent.
c. Valg av tellekorps.
d. Opptelling av stemmeberettigede.
e. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
f. Valg av 2 protokollunderskrivere.
2. Framlegging og godkjenning av NLRKs årsberetning.
3. Framlegging og godkjenning av NLRKs reviderte regnskap.
4. Framlegging av halvårsregnskap for inneværende regnskapsår.
5. Framlegging og godkjenning av Arbeidsprogram.
6. Framlegging og godkjenning av NLRKs rammebudsjett og forslag til kontingent.
7. Framlegging og godkjenning av rammebudsjett og plan for neste års Landstreff.
8. Tildeling av Landstreff om 2 år.
9. Innkommende saker.
a. Vurdere utmelding fra LMK pga. kostnad.
10. Valg av leder (for to år avgangen).
11. Valg av to revisorer (for et år av gangen).
12. Godkjenning av lokalavdelingenes hovedstyrerepresentant. Disse skal navngis i protokollen for oppdatering i Brønnøysundregisteret.
13. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer, hvorav en er leder (for et år ad gangen). Komiteen konstituerer seg selv.
14. Landsmøtet heves.

Innkalling kopiert fra 4WD 2024-2 side 19.