Dommedagsprofetier og feilinformasjon

Dommedagsprofetier og feilinformasjon

Publisert av Christian Moe den 16.11.23. Oppdatert 17.11.23.

LMK har de nødvendige internasjonale forbindelsene!
Av generalsekretær Stein Christian Husby.

 

Det går nærmest et gufs gjennom kjøretøymiljøet når det trekkes frem et EU-forslag omkring
håndtering av utrangerte kjøretøy – såkalt «End of Life». Flere aktører spår nærmest en snarlig
undergang for alle med kjøretøy som hobby. LMKs linje har derimot aldri vært store tabloide
overskrifter hvor det varsles undergang og ragnarrok, men derimot en saklig, nøktern og
faktabasert informasjon knyttet til hva som ligger i det aktuelle sakskomplekset. Massehysteri og
lettvinte poenger, skaper ingen balansert tilnærming og troverdighet. LMK er også den eneste
organisasjonen i Norge med internasjonale kontakter gjennom den internasjonale
veterankjøretøyorganisasjonen FIVA – hvor det kan drives et aktivt lobbyarbeid der hvor
beslutningene fattes; innad i EU. Dette er ingen sak, som løses over en kaffekopp med nasjonale
stortingspolitikere.

 

Les hele tilsvaret i vedlegget fra LMK.

Se også disse artikklene hos LMK

LMK-samarbeid med MHRF og FIVA – ikke av ny dato

Hva er LMK og hvem jobber vi for?

LMKs kommunikasjonssjef på Stortinget