Årsmøte avd. Hordaland 23. mars

Årsmøte avd. Hordaland 23. mars

Publisert av Christian Moe den 07.02.22. Oppdatert 24.03.22.

Innkalling til Årsmøte i NLRK avd. Hordaland

Dato: 23.03.2022. Klokka 19:00
Thunestvedt sine lokaler i Arna. Arnadalsflaten 9. Der vil også bli lagt ut link for å delta via Teams.

Dagsorden:

1. Konstituering
a) Valg av møtedirigent
b) Valg av referent
c) Valg av tellekorps
d) Opptelling av stemmeberettigede
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling

f) Valg av protokollunderskrivere

 1. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning

 2. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående

  år

 3. Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år

 4. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste

  regnskapsår

 5. Innkomne saker.

 6. Valg av leder.

 7. Valg av Styremedlemmer.

 8. Valg av Revisor (for et år av gangen)

 9. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av

  gangen). Komiteen konstituerer seg selv.

 10. Ved manglende kandidater til styreverv stemmes det over å legge avdelingen hvilende.

  Saker som ønskes tatt opp må være Styret i hende innen 9. mars på

e-post hordaland@nlrk.no

Mvh: Styret i NLRK avd. Hordaland