​Årsmøte NLRK Avd. Møre 8. mars

​Årsmøte NLRK Avd. Møre 8. mars

Publisert av Christian Moe den 01.02.23. Oppdatert 09.03.23.
Onsdag 8. Mars kl. 18:00
Sted: NMK ( Norsk maritime kompetansesenter) I Nørvasundet

Mvh
Erling Hole
Leder avd. Møre