Årsmøteinnkalling for avd Midt

Årsmøteinnkalling for avd Midt

Publisert av Christian Moe den 09.02.22. Oppdatert 01.03.22.
Årsmøteinnkalling 2022 Norsk Land Rover Klubb avd Midt

Tirsdag 01.mars kl 19.00 blir det avholdt årsmøte i NLRK avd Midt. Årsmøtet avholdes i klubblokalet på Øysand.

 

Dagsorden

1.Konstituering

1.     Valg av møtedirigent

2.     Valg av referent

3.     Valg av tellekorps

4.     Opptelling stemmeberettigede

5.     Godkjenning dagsorden og innkalling

6.     Valg av protokollunderskrivere

2.Framlegging og godkjenning av årsberetning 2021

3. Framlegging og godkjenning av revidert regnskap 2021

4. Framlegging og godkjenning av budsjett for 2023

6. Innkomne saker

7. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

8. Valg av vararepresentant styremedlem for 1 år.

9. Valg av revisor (for 1 år)

10. Valg av valgkomite (1 medlem for 2 år)

11. Valg av hovedstyrerepresentant.

12. Innkomne forslag. Eventuelle innkomne skriftlige saker må være styret i hende innen tirsdag 22. februar, og sendes til midt-norge@nlrk.no

 

Vi avslutter årsmøtet med medlemsmøte med info rundt landstreff 2022.

Dokumenter til årsmøtet sendes ut sammen med denne innkallingen.

https://gnist.styreweb.com/org/11000/29077/articlecategories/2/2959

Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2022 Ta med medlemskort.

 

Vel møtt!

 

Hans Erik Johnsen