Årsmøte og treff  på Medby skole 18-20 juni

Årsmøte og treff på Medby skole 18-20 juni

Publisert av Christian Moe den 05.06.21. Oppdatert 02.09.21.

Avdeling Nord inviterer til årsmøte og treff  på Medby skole 18-20 juni 2021

Middag lørdag 16:00
Møte lørdag kl 18:00

Overnatting inne eller på utsiden.  God plass til campingvogner/telt og lignende

Medby skole,  Fornesveien 409, 8484 Risøyhamn
https://goo.gl/maps/D5EvpVgc3rr5uAXJ9 
68°51'20.2"N 15°33'55.4"E

Pris: Medlemmer Gratis Ikke medlemmer 300,-

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer på kort varsel grunnet Coronasituasjonen på tidspunktet. Ved behov vil møtet eventuelt kunne bli avholdt utendørs.

Gjeldende smittevernregler må overholdes

Påmelding til nord-norge@nlrk.no
Spørsmål og svar: Remi 415 12 045

----------------------------

1. Konstituering

a) Valg av møtedirigent
b) Valg av referent
c) Valg av tellekorps
d) Opptelling av stemmeberettigede
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling
f) Valg av protokollunderskrivere

2. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning

3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående år

4. Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år

5. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste regnskapsår

7. Innkomne saker

8. Valg av Leder (hvert annet år)

9. Valg av Styremedlemmer.

10. Valg av Hovedstyrerepresentant

11. Valg av Revisor (for et år av gangen)

12. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv.