Årsmøte avdeling Møre onsdag 10 mars kl 19:00

Årsmøte avdeling Møre onsdag 10 mars kl 19:00

Publisert av Christian Moe den 16.02.21. Oppdatert 02.09.21.
Sakliste for dagen:

1. Konstituering
a) Valg av møtedirigent
b) Valg av referent
c) Valg av tellekorps
d) Opptelling av stemmeberettigede
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling
f) Valg av protokollunderskrivere

2. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning

3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående år

4. Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år

5. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste regnskapsår

6. Innkomne saker

7. Valg av Leder for 2 år i år (hvert annet år) 

8. Valg av Styremedlemmer

9. Valg av Hovedstyrerepresentant

10. Valg av Revisor (for et år av gangen)

11. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv.

Eventuelle innkomne saker må være styret i hende innen onsdag 24.februar. Saker sendes til more@nlrk.no

Dokumenter til årsmøtet vil være tilgjengelige på forespørsel, fra more@nlrk.no.

Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2021. Husk medlemskort.

Vel møtt!

Skrevet av avdeling Møre 10.02.2021