Årsmøte avd Sør 28. mars

Årsmøte avd Sør 28. mars

Publisert av Christian Moe den 09.03.22. Oppdatert 29.03.22.

Tid: 1900 (åpent hus fra 1800)
Sted: Skantraf, Sørlandsparken, Skibåsen 25, 4636 Kristiansand.

Vanlige årsmøtepapirer gjøres tilgjengelig på medlemsområdet - trykk her.
Det er ingen innkomne saker.
Eventuelle spørsmål rettes til jostein.siring@hotmail.com ,alternativt mobil 913 20 140.

 

Ordinær dagsorden på Årsmøtet

1. Konstituering           

a) Valg av møtedirigent
b) Valg av referent
c) Valg av tellekorps
d) Opptelling av stemmeberettigede
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling
f) Valg av protokollunderskrivere

2. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning

3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående år

4. Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år

5. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste regnskapsår

7. Innkomne saker: 
Fra styret: Veien videre for NLRK avd Sørlandet.

8. Valg av Leder (hvert annet år)

9. Valg av Styremedlemmer.

10. Valg av Hovedstyrerepresentant

11. Valg av Revisor (for et år av gangen)

12. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv.