Årsmøte avd Sør 27.mars

Årsmøte avd Sør 27.mars

Publisert av Christian Moe den 06.03.23. Oppdatert 28.03.23.

Innkalling (revidert) til

ÅRSMØTE 2023
Norsk Land Rover Klubb avdeling Sørlandet

Dato: 27.03.22
Tid: 1900 (åpent hus fra 1800)
Sted: Skantraf, Sørlandsparken, Skibåsen 25, 4636 Kristiansand


Vanlige årsmøtepapirer gjøres tilgjengelig på Gnist (krever innlogging)

https://gnist.styreweb.com/org/11000/29077/articlecategories/2/6114

Eventuelle spørsmål rettes til jostein.siring@hotmail.com ,alternativt mobil 913 20 140.
Innkallingen er revidert slik at dagsorden nå følger de nye vedtektene til NLRK vedtatt på Landsmøtet
2022.


Sendes til og evt spørsmål rettes til jostein.siring@hotmail.com, alternativt mobil 913 20 140.

1. Konstituering
  a) Valg av møtedirigent
  b) Valg av referent
  c) Valg av tellekorps
  d) Opptelling av stemmeberettigede
  e) Godkjenning av dagsorden og innkalling
  f) Valg av protokollunderskrivere
2. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning
3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående år
4. Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år
5. Framlegging og godkjenning av Arbeidsprogram
6. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste regnskapsår
7. Innkomne saker
8. Valg av Leder (hvert annet år) Valg i år
9. Valg av Styremedlemmer.
10. Valg av Revisor (for et år av gangen)
11. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av
gangen). Komiteen