Årsmøte avd Rogaland søndag 27. mars

Årsmøte avd Rogaland søndag 27. mars

Publisert av Christian Moe den 05.03.22. Oppdatert 29.03.22.

NLRK Rogaland inviterer til kaffetreff og årsmøte søndag 27. mars kl. 13.00 og 15.00
Sted er Rogaland Bilmuseum  (https://gammelbilen.no)  Postvegen 212, 4353 Klepp Stasjon


Vi starter med et uformelt kaffetreff fra kl. 13 i museets kafe, NLRK dekker inngangsbilletten for medlemmer med familie som vil inn å kikke på utstillingen.

Årsmøtet starter klokken 15 når museet stenger og vi overtar kafeen. 
Årsmøte papirer ligger på intranettet / Gnist. https://gnist.styreweb.com/org/11000/29077/articlecategories/2/4590


Ordinær dagsorden på Årsmøtet 
  Konstituering
      a) Valg av møtedirigent
      b) Valg av referent 
      c) Valg av tellekorps
      d) Opptelling av stemmeberettigede
      e) Godkjenning av dagsorden og innkalling
       f) Valg av protokollunderskrivere
2.   Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning
3.   Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående år 
4.   Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år
5.   Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste regnskapsår 
6.   Innkomne saker
7.   Valg av Leder (hvert annet år)
8.   Valg av Styremedlemmer
9. Valg av Hovedstyre-representant og vara
10. Valg av Revisor (for et år av gangen)
11. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for   et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv. 

Forslag som ønskes tatt opp på Årsmøtet må sendes til rogaland@nlrk.no innen 20. mars 2022. Alle forslag som legges fram til votering på Årsmøtet skal være skriftlige.