Årsmøte avd Numedal 21.mars

Årsmøte avd Numedal 21.mars

Publisert av Anders Haug Aadalen den 02.02.23. Oppdatert 23.03.23.

Årsmøteinnkalling 2023 Norsk Land Rover Klubb avd. Numedal
Tirsdag 21. februar kl 18.30.
Årsmøtet avholdes på Pizzanini i Horten. 

 
Dagsorden
1.Konstituering
a. Valg av møtedirigent
b. Valg av referent
c. Valg av tellekorps
d. Opptelling stemmeberettigede
e. Godkjenning dagsorden og innkalling
f. Valg av protokollunderskrivere
2.Framlegging og godkjenning av årsberetning 2022
3. Framlegging og godkjenning av revidert regnskap 2022
4. Framlegging og godkjenning av budsjett for 2023
6. Innkomne saker
7. Valg av kasserer for 2 år
8. Valg av styremedlem for 2 år
9.Valg av hovestyrerepresentant for 1 år
10. Valg av revisor (for 1 år)
11. Valg av valgkomite (1 medlem for 2 år)
12. Innkomne forslag. Eventuelle innkomne skriftlige saker må være styret i hende innen tirsdag 14. mars, og sendes til numedal@nlrk.no
Dokumenter til årsmøtet vil sendes ut senest 3 uker før møte. 
Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2023. Ta med medlemskort.
Etter årsmøtet blir det enkel bevertning med pizza. 

 

Årsmøte papirene finner du her. (krever innlogging)