Årsmøte avd Midt 28. februar

Årsmøte avd Midt 28. februar

Publisert av Christian Moe den 01.02.23. Oppdatert 11.03.23.
Årsmøteinnkalling 2023 Norsk Land Rover Klubb avd Midt
Tirsdag 28. februar kl 19.00 blir det avholdt årsmøte i NLRK avd Midt. Årsmøtet avholdes i klubblokalet på Øysand.
 
Dagsorden
1.Konstituering
1. Valg av møtedirigent
2. Valg av referent
3. Valg av tellekorps
4. Opptelling stemmeberettigede
5. Godkjenning dagsorden og innkalling
6. Valg av protokollunderskrivere
2.Framlegging og godkjenning av årsberetning 2022
3. Framlegging og godkjenning av revidert regnskap 2022
4. Framlegging og godkjenning av budsjett for 2023
6. Innkomne saker
7. Valg av leder for 2 år
8. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
9. Valg av vararepresentant styremedlem for 1 år.
10. Valg av revisor (for 1 år)
11. Valg av valgkomite (1 medlem for 2 år)
12. Innkomne forslag. Eventuelle innkomne skriftlige saker må være styret i hende innen tirsdag 7. februar, og sendes til midt-norge@nlrk.no
Dokumenter til årsmøtet vil sendes ut seinere.
Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2023. Ta med medlemskort.
Etter styremøtet blir det enkel bevertning.
 
Vel møtt!
 
Hans Erik Johnsen, leder avd Midt