Årsmøte avd Hordaland 15. mars

Årsmøte avd Hordaland 15. mars

Publisert av Christian Moe den 27.02.23. Oppdatert 15.03.23.

Det innkalles til avdelingens Årsmøte onsdag 15. mars klokken 18:00 i Thunestvedt`s lokaler i Arnadalsflaten 9, 5262 Arnatveit.

Det vil bli servert pizza og mineralvann på møtet.

Husk å ha betalt medlemskapet ditt i god tid før årsmøtet for å være stemmeberettiget. 
Betalende hovedmedlemmer, ungdomsmedlemmer over 18 år og familiemedlemmer over 18 år, har forslags- og stemmerett.

 

Dagsorden:
Konstituering
1) Valg av møtedirigent
2) Valg av referent
3) Valg av tellekorps
4) Opptelling av stemmeberettigede
5) Godkjenning av dagsorden og innkalling
6) Valg av protokollunderskrivere

Det skal tas stilling til om avdelingen skal legges ned, medlemmer blir da lagt inn under hovedklubben, alternativt under ønsket avdeling.
Hvis avdelingen skal bestå må vi ha rekruttering til styret, og hele styret står for valg.

Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning
Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for foregående år
Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for inneværende år
Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for neste regnskapsår

Innkomne saker.

Valg av Styremedlemmer.
Valg av Hovedstyrerepresentant
Valg av Revisor (for et år av gangen)
Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv.
Dersom vi ikke klarer opprette et nytt styre vil avdelingen gå i dvale.


Saker som ønskes tatt opp må være Styret i hende innen 12. mars på e-post haraldhauge61@hotmail.com `

Mvh: Styret i NLRK avd. Hordaland