Innkalling til digitalt Årsmøte avdeling Øst

Innkalling til digitalt Årsmøte avdeling Øst

Publisert av Christian Moe den 11.03.21. Oppdatert 02.09.21.

Innkalling til Årsmøte 2021 for NLRK avdeling øst
Tid: Mars 2021
Sted: Digitalt

Styret kaller herved inn til årsmøte i avdelingen som i år vil foregå digitalt.

Delegater vil bli sjekket opp mot medlemslisten sp pass på at medlemsskapet for 2021 er betalt. 
Årsmøtepapirene er å finne på medlemssidene på nlrk.no under "Styrereferat" (nederst til høyre på nettsiden). Gå videre til  "2021" under Østlandet. 


Dagsorden Årsmøte 2021 for NLRK avdeling øst
1. Konstituering
a) Valg av ordstyrer.
b) Valg av referent.
c) Valg av tellekorps.
d) Opptelling av stemmeberettigede.
e) Godkjenning av dagsorden og innkalling.
f) Valg av protokollunderskrivere.

2. Framlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning.

3. Framlegging og godkjenning av avdelingens reviderte regnskap for 2020.

4. Framlegging og godkjenning av avdelings reviderte budsjett for 2021.

5. Framlegging og godkjenning av avdelingens budsjettsøknad for 2022.

7. Innkomne saker.

8. Valg av Leder (hvert annet år).

9. Valg av Styremedlemmer (3 stykker).

10. Valg av Revisor (for et år av gangen).

11. Valg av Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer, hvorav en er leder (for et år av gangen). Komiteen konstituerer seg selv.