Foto: Google Maps

Landstreffet vil bli avviklet på NLRK sitt kjøreområde i Elvedalen. Området eies og driftes av KNA Oppland som har et gokart-anlegg der, men Avdeling Øst leier den delen hvor kjøreområdet ligger og disponerer i tillegg fellesområder for camping samt forsamlingshus.

Forsamlingsanlegget har sanitæranlegg med dusj og WC men dette vil bli forsterket med innleid kapasitet. Strømkapasitet vil også bli utvidet.

Det vil være egen vaskeplass for biler som har vært ute i kjøreområdet.

I landstreff-uken har vi leid hele anlegget.