Nytt direktiv fra EU er ute på høring

Nytt direktiv fra EU er ute på høring

Publisert av Christian Moe den 08.11.23. Oppdatert 16.11.23.

Artikkelen er oppdatert med Amcar`s svar: Derfor tar LMK feil - se vedlegg.

Utdrag fra Amcars artikkel:

Norges nasjonalikon Il Tempo Gigante og tusenvis av andre entusiastkjøretøy står i overhengende fare for å måtte kjøres på skraphaugen hvis EUs nye skrekkdirektiv med krav til kjøretøydesign og håndtering av utrangerte kjøretøy blir en realitet. Omfattende restaureringsprosjekter, delebiler og privat delesalg vil også i praksis bli ulovlig med direktivet i sin nåværende form.

AMCAR har nå oversendt Miljødirektoratet et nytt omfattende høringssvar hvor vi kommer med 8 konkrete forslag til hvordan hele bilhobbyens interesser kan ivaretas samtidig som hovedintensjonen med Europakommisjonens forslag beholdes. Vi har også begjært møte i sakens anledning med Miljødirektoratet samt kontaktet Samferdselsministeren og samferdselspolitikere på Stortinget i sakens anledning. Saken er i initialfase og vi er i full gang med å legge en gjennomtenkt strategi for hvordan vi best kan påvirke utfallet. Vi merker oss at ingen andre motorhobby organisasjoner i Norge har svart på Miljødirektoratets høring eller engasjert seg offentlig i denne saken. AMCAR vil samtidig gi stor honnør til det svenske Motorhistoriska Riksförbundet som sist fredag leverte et solid høringssvar om forslaget til det svenske Regjeringskansliet. AMCARs seneste høringssvar har delvis tatt utgangspunkt i MHRFs omfattende arbeid i saken og tilpasset det norske forhold.

Les er mer om Amcars høringssvar her og her.

 

Foto fra Amcars artikkel.

 


AMCAR Derfor tar LMK feil.pdf
AMCAR medlemsfordeler.pdf
AMCAR Våre viktigste gjennomslag.pdf